Logo Leesten is TOP

WoonInfoCentrum (WIC)
Vandaag is het WIC gesloten, maak een afspraak >

Koopmans Bouwgroep start bouw 62 woningen

Koopmans Bouwgroep start bouw 62 woningen

In oktober 2016 gaat Koopmans Bouwgroep starten met de bouw van 44 vrije sector huurwoningen. De bouw van de vrije sector huurwoningen wordt in 2 fasen uitgevoerd. In oktober wordt gestart met fase 1, dit betreffen 28 woningen. Fase 2 omvat 16 woningen en de vermoedelijke start bouw is eind 2017. 

Hierboven ziet u de fasering van deze woningen en waar deze woningen worden gerealiseerd. Naast de vrije sector huurwoningen worden er in het plangebied ook 18 fraaie twee onder één kapwoningen gerealiseerd (zie groene deel in kaart). De verkoop van deze woningen start in september 2016. Meer informatie is te vinden op de website van de projectontwikkelaar www.leestenoostzutphen.nl

De woningen gaan gebouwd worden in het meest noordelijke deel van Leesten Oost. Rondom de vorig jaar opgeleverde energie neutrale starterswoningen.  In onderstaande kaart staan in blauw de geplande luxe huurwoningen getekend en in groen de geplande koopwoningen. 

Realisatie nieuwbouw ambitie Leesten Oost weer stap dichterbij

De gemeente Zutphen is erg verheugd met deze volgende stap die een mooie  bijdrage levert aan het realiseren van de nieuwbouwwens op Leesten Oost.  Na de oplevering van deze woningen zullen de tijdelijke wegen worden vervangen door de definitieve bestrating.  Ook zal de groenvoorziening zijn definitieve vorm krijgen.

Straatnaamwijzigingen

Door de komst van de definitieve bestrating  gaan er ook enkele wijzigingen plaatsvinden in de huidige straatnamen. Een deel van de Canadasingel wordt veranderd in de Kolkakkerlaan en de laan van de Highlanders zal worden gewijzigd in de Houtsingel. In de kaart hierboven kunt u dit ook zien.   

Informatie bijeenkomst omwonenden en belangstellenden

Voor iedereen die vragen of belangstelling heeft over dit nieuwe project organiseert de gemeente Zutphen samen met Koopmans een informatie inloopmoment op vrijdag 8 juli as. In het WoonInfoCentrum in Leesten van 17.00 uur tot 19.30 uur. De direct betrokkenen ontvangen hier ook nog persoonlijk een uitnodiging voor. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht